עיריית שדרות

 הורים יקרים,

שנת הלימודים תשע"ח בפתח ואנו שוקדים על רישום ילדיכם לגני הילדים וכיתות א'. גם השנה, נבצע רישום באמצעות אתר האינטרנט ובכך נחסוך לכם זמן וטרחה. למעוניינים, תישאר האפשרות לרישום באופן מסורתי במוקדים העירוניים.
לצד זאת, לאור הגידול המתמשך במספר התלמידים בעיר, אנו מקדמים את בנייתם של גני ילדים ובתי ספר חדשים וממוגנים בעיר. בינוי זה הנו ביטוי לשאיפתנו לצמצם את מספר הלומדים בכל כיתת גן ובי"ס, בהתאם לחזוני. הדרך אמנם עוד ארוכה והדבר דורש זמן ומשאבים רבים, אך לא ארפה מהנושא עד למימוש היעד, מתוך דאגה כנה לרווחת ילדינו הרכים.
לגבי הגנים הקיימים, נמשיך לשפר ולתקן את הטעון שיפור בתחום המבנים והציוד וניישר קו בין כל גני הילדים בעיר, בהיבטים של תחזוקה, ציוד, טיפוח ומראה, על מנת שילדינו יזכו לגנים מושקעים, יפים ומאובזרים.
בצד הפדגוגי, נמשיך להשקיע בתכניות לימוד מתקדמות, דוגמת תכנית 'רובוטיקה' המופעלת בגני החובה, ונקדם חשיבה לוגית ומתמטית, לרבות הכשרת צוות הגננות.
חלקכם ישלחו בעוד חודשים אחדים את ילדיהם לכיתה א', שם יצטרפו אל קהילת הלומדים בבתי הספר. למענם, אנו נערכים ביתר שאת בבינוי ובפיתוח תכניות ותפישה חינוכית, המקדמת ערכים ומצוינות על פני כל הרצף החינוכי. בתי הספר בעיר עוברים מהפכה בכל הקשור בסביבה החינוכית בכיתות האם, במבואות ובחצרות. בנוסף, הקמנו מרכזי מח"ר, פרסנו תשתית מקוונת, הקמנו מעבדות רובוטיקה וציידנו את בתי הספר במחשבים ובאמצעים טכנולוגיים נוספים.
מזה כשנתיים אנו שוקדים על הפיכתם של בתי הספר לבתי חינוך מן המתקדמים באזור ובארץ. השקעתנו בילדי הגנים ובבתי הספר ניכרת בכל סביבות הלמידה, הטיפול בפרט, תכניות ההעשרה, תכניות לפיתוח המצוינות וההעצמה האישית והחינוכית.
כניסתם של בתי הספר היסודיים לתהליך הגדרת הייחודיות ופתיחת אזורי הרישום לבחירת הורים מבוקרת, מהווה מבחינתנו נקודת מפנה בזימון הזדמנות שווה לכל תלמיד, להגיע ולמצות את יכולותיו על פי נטייתו וכישוריו. לרשותכם מערך ימי חשיפה בכל המגזרים, אשר יאפשרו לכם הכרות עם מוסדות החינוך השונים בעיר, לפני רישום ילדיכם לבית הספר אשר תבחרו.
כמו-כן, גם השנה נפעיל את מפעל ההזנה ונמשיך לתת הנחות משמעותיות, על מנת שלא יישאר בעיר ילד אחד רעב בשל מצב כלכלי קשה.
ילדי הגיל הרך נמצאים בראש מעייני וזוהי חובתי, כראש העיר, לדאוג כי יקבלו את כל הדרוש להם על מנת להפיק את מירב התועלת והכלים להתפתחותם.
בטוחני כי יחד עם אגף החינוך והצוות המקצועי והמסור של המחלקה לגיל הרך, נטפח כאן דור עתיד לתפארת.

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,
   אלון דוידי
   ראש העיר שדרות

 

 

רישום למוסדות חינוך

רישום באינטרנט הסתיים. נא פנה לרשות.

שים לב
בעת התחברות כמשתמש אדמין ההרשמה לא תתבצע
אולם תוכל לצפות בהרשמה שנעשתה או לשחזר תקלה.